Sorry!

Your browser does not support MeetingHand

Please update your browser or use the following browsers

Suriye Türkmen Meclisi

Suriye Türkmen Meclisi Yeni Suriye Bildirisi

SURİYE TÜRKMEN MECLİSİ

"YENİ SURİYE" BİLDİRGESİ

1- Suriye Türkmenleri, Suriye’nin toprak ve halk bütünlüğünü savunur, bölücülüğün her türlüsünü reddeder.

2- Suriye Türkmenleri, Suriye'nin asli ve kurucu unsuru olduğunun anayasada tanınmasını talep eder.

3- Suriye Türkmenleri, zalim Esad rejiminin yerine halkın iradesini yansıtan çağdaş bir yönetime geçilmesi için dürüst ve vatanına bağlı diğer kesimlerle işbirliği yapmaya hazırdır. Suriye’yi siyasi, iktisadi ve sosyal yönden yok edenlerin, eli kana bulananların adalete teslim edilmesi gereğine inanır.

4- Suriye Türkmenleri, kapsamlı bir ulusal projenin geliştirilmesi için Suriye halkının meşru ve ortak beklentilerini savunan tüm kesimlerini kapsayan bir ulusal konferans toplanmasına katkı sağlayacağını belirtir.

5- Suriye Türkmenleri, Suriye’de barış ve güven ortamını sağlayacak, Esad’ın ve Suriye halkına karşı suç işlemiş olanların yer almayacağı, Cenevre Bildirisi temelinde hayata geçirilecek gerçek bir siyasi dönüşümü destekler; Esad rejiminin temeli olan olağanüstü hal kanunlarının yürürlükten kaldırılması için çaba sarf eder.

6- Suriye Türkmenleri, bireysel temel hak ve hürriyetlere saygı gösterir, herhangi bir kesime ayrıcalık veya dokunulmazlık sağlanmasını reddeder, Türkmenlerin ve diğer unsurların temel hak ve özgürlüklerini koruyacak, demokratik, çoğulcu ve eşitlik ilkesine dayalı yeni bir sistemi benimser.

7- Suriye Türkmenleri, geçiş sürecini yönetecek geçici hükümete katkı sağlamayı ve ülkenin asli ve kurucu unsuru olarak yeni bir anayasa yapılması çalışmalarını ve ayrıca adil ve hür seçimler sonucunda oluşacak yeni Meclis’i destekler.

8- Suriye Türkmenleri, erkler ayrılığı ilkesini benimser, yargı bağımsızlığının anayasal güvence altına alınmasını talep eder.

9- Suriye Türkmenleri, devlet kurum ve kuruluşlarının muhafaza edilmesi gereğine inanır.

10- Suriye Türkmenleri, ordunun ve tüm kolluk kuvvetlerinin kökten-yeniden yapılandırılmasını ve görevi vatan topraklarını savunmak olan yeni ulusal ordunun kurulmasını destekler; ordunun siyasetten el çekmesini benimser.

11- Suriye Türkmenleri, Yeni Suriye’de temel hak ve özgürlükler alanında toplumların dini değerlerini dikkate alarak “İnsan Hakları Bildirgesi”nin tüm maddelerinin göz önünde bulundurulmasını talep eder.

12- Suriye Türkmenleri, Türkçe’nin kullanımı dahil olmak üzere, Türkmenlerin siyasi, kültürel, iktisadi ve sosyal haklarının anayasa ve uluslararası anlaşmaların üstünlüğü ilkesi çerçevesinde güvence altına alınmasını talep eder.

13- Suriye Türkmenleri, tüm Suriyeli göçmen ve mültecilerin yurtlarına geri dönmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğine inanır.

14- Suriye Türkmenleri, iyi komşuluk ilkesini teyit eder, dünya ülkeleri ile ortak çıkarlara dayalı iyi ilişkilerin kurulması için çaba sarf eder.

15- Suriye Türkmenleri, kadın erkek eşitliğini benimser, sağlıklı yeni nesiller yetiştirilmesine ayrı önem atfeder.